کارا فلاور

آی‌لیلیوم، فروشگاه آنلاین خرید گل و انواع دسته‌گل گروه: گل فروشی

لوگو: پروفایل:
کارا فلاور کارا فلاور
جام گل ترحیم
کارا فلاور ( تهران مرکز )

2,100,000

تومان

گلدان بنسای
کارا فلاور ( تهران مرکز )

850,000

تومان

گلدان سانسوریا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

180,000

تومان

گلدان سرامیکی زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

500,000

تومان

باکس گل زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

650,000

تومان

باکس گل زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

800,000

تومان

باکس گل چوبی زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

550,000

تومان

باکس چوبی زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

750,000

تومان

باکس فلزی سطلی
کارا فلاور ( تهران مرکز )

380,000

تومان

باکس فلزی زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

450,000

تومان

باکس گل فانتزی
کارا فلاور ( تهران مرکز )

400,000

تومان

باکس گل زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

550,000

تومان

مناطق تحت پوشش: تهران - منطقه یک ,
تهران - منطقه دو ,
تهران - منطقه سه ,
تهران - منطقه چهار ,
تهران - منطقه پنج ,
تهران - منطقه شش ,
تهران - منطقه هفت ,
تهران - منطقه هشت ,
تهران - منطقه نه ,
تهران - منطقه ده ,
تهران - منطقه یازده ,
تهران - منطقه دوازده ,
تهران - منطقه سیزده ,
تهران - منطقه چهارده ,
تهران - منطقه پانزده ,
تهران - منطقه شانزده ,
تهران - منطقه هفده ,
تهران - منطقه هجده ,
تهران - منطقه نوزده ,
تهران - منطقه بیست ,
تهران - منطقه بیست و یک ,
تهران - منطقه بیست و دو ,
نحوه ارسال: ارسال عادی ( سفارشات 24 ساعت به بعد ): 0 تومان
مراجعه حضوری: 0 تومان
ارسال فوری ( سفارشات روز جاری ): 30000 تومان