مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
بامبو
گل پارمیس ( تهران غرب )

145,000

تومان

155,000 تومان
سانسوریا کراواتی
گل پارمیس ( تهران غرب )

275,000

تومان

دسته گل تبریک
فلورال شالی ( تهران شمال )

177,000

تومان

گیاه دراسینا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

120,000

تومان

گیاهان اپارتمانی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

580,000

تومان

باکس گل و بادکنک
فلورال شالی ( تهران شمال )

364,000

تومان

398,000 تومان
گلدان هانی
گل پارمیس ( تهران غرب )

170,000

تومان

گلدان تک وخاص
گلکده مریم ( تهران جنوب )

160,000

تومان

باکس کشیده
گلسرا رامین ( شهر ری جنوب )

300,000

تومان

خاک برگ نقره ای
گلشیفته ( تهران جنوب )

38,000

تومان

40,000 تومان
اپومیا بلک
ارشیدا گل ( تهران شمال )

195,000

تومان

گیاه جون من برگ بده
ارشیدا گل ( تهران شمال )

250,000

تومان