مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
سانسوریا کراواتی
گل پارمیس ( تهران غرب )

275,000

تومان

بامبو
گل پارمیس ( تهران غرب )

145,000

تومان

155,000 تومان
باکس گل
گلکده ( تهران شرق )

250,000

تومان

بامبو تایلندی پربرگ
گل پارمیس ( تهران غرب )

245,000

تومان

250,000 تومان
گلدان تک وخاص
گلکده مریم ( تهران جنوب )

160,000

تومان

جعبه چرمی تعداد ۶عددی
گلکده مریم ( تهران جنوب )

200,000

تومان

230,000 تومان
دسته گل عروس هلندی
گل ایرانی ( تهران شرق )

150,000

تومان

200,000 تومان
سبد گل توپی
گل ایرانی ( تهران شرق )

600,000

تومان

1,000,000 تومان
باکس ارکیده
گل ایرانی ( تهران شرق )

260,000

تومان

300,000 تومان
سید گل ساناز
گل ایرانی ( تهران شرق )

550,000

تومان

600,000 تومان
باکس رز بلک
گل ایرانی ( تهران شرق )

350,000

تومان

دسته گل عروس
گل ایرانی ( تهران شرق )

450,000

تومان