مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
دسته گل نرگس
آی لیلیوم ( تهران غرب )

350,000

تومان

یشم گیاه جذب ثروت
ارشیدا گل ( تهران شمال )

195,000

تومان

پپرومیا روسو
ارشیدا گل ( تهران شمال )

190,000

تومان

195,000 تومان
کراسولای اتشین
ارشیدا گل ( تهران شمال )

80,000

تومان

گلدان شفلرا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

230,000

تومان

گیاهان اپارتمانی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

580,000

تومان

بامبو
آی لیلیوم ( تهران غرب )

150,000

تومان

گل خشک پنبه
ارشیدا گل ( تهران شمال )

175,000

تومان

قاشقی سفید
ارشیدا گل ( تهران شمال )

120,000

تومان

سطل گل میکس
گلکده مریم ( تهران جنوب )

298,000

تومان

برگ بیدی صورتی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

165,000

تومان

باکس بالونی
گلکده مریم ( تهران جنوب )

300,000

تومان

400,000 تومان