مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
بامبو
گل پارمیس ( تهران غرب )

145,000

تومان

155,000 تومان
سانسوریا کراواتی
گل پارمیس ( تهران غرب )

275,000

تومان

گیاه دراسینا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

120,000

تومان

گیاهان اپارتمانی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

580,000

تومان

کراسولای اتشین
ارشیدا گل ( تهران شمال )

80,000

تومان

سطل گل میکس
گلکده مریم ( تهران جنوب )

298,000

تومان

یشم گیاه جذب ثروت
ارشیدا گل ( تهران شمال )

195,000

تومان

گلدان شفلرا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

195,000

تومان

گلدان فلزی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

185,000

تومان

گلدان هانی
گل پارمیس ( تهران غرب )

170,000

تومان

گلدان تک وخاص
گلکده مریم ( تهران جنوب )

160,000

تومان

باکس کشیده
گلسرا رامین ( شهر ری جنوب )

300,000

تومان