مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
آرک
فلورا دیزاینر ( مشهد )

200,000,000

تومان

آستیج
فلورا دیزاینر ( مشهد )

200,000,000

تومان

میز نامزدی
فلورا دیزاینر ( مشهد )

100,000,000

تومان

تخت عروس
فلورا دیزاینر ( مشهد )

70,000,000

تومان

میز نامزدی
فلورا دیزاینر ( مشهد )

70,000,000

تومان

باکس رز قلب ۷۰۰ شاخه
گل یاس سفید ( کرج )

18,500,000

تومان

24,800,000 تومان
تاج گل افتتاحیه
گل پارمیس ( تهران )

11,900,000

تومان

دسته گل تولد
رز سفید ( تهران )

9,000,000

تومان

سانسوریا سوپر
کاملیا ( تهران )

8,800,000

تومان

سانسوریا سبز
کاملیا ( تهران )

8,500,000

تومان

سطل گل فلزی
رز مارکت ( تهران )

700,000

تومان

7,000,000 تومان
بن سای
گل زرافشان ( تهران )

7,000,000

تومان