مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
میز نامزدی
فلورا دیزاینر ( مشهد )

70,000,000

تومان

تاج گل تسلیت
رزنتال ( تهران شرق )

4,200,000

تومان

تاج گل زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

4,000,000

تومان

تاج ۳طبقه سوپر
گلکده مریم ( تهران جنوب )

3,800,000

تومان

4,000,000 تومان
تاج گل ترحیم و عزا
فلورال شالی ( تهران شمال )

3,540,000

تومان

3,760,000 تومان
استند تور و گل
مجیدگلی ( تهران شرق )

3,500,000

تومان

سبدگل افتتاحیه
رز سفید ( تهران شرق )

3,500,000

تومان

گل مراسم بله برون
کارا فلاور ( تهران مرکز )

3,000,000

تومان

سطل فلزی بزگ
گل زیبا ( تهران جنوب )

3,000,000

تومان

تاج گل ترحیم زیبا
گل نرگس ( تهران جنوب )

3,000,000

تومان

مراسم ترحیم
گلفروشی مالکی ( تهران غرب )

3,000,000

تومان

تاج ۲طبقه
گل ایرانی ( تهران شرق )

1,750,000

تومان

2,500,000 تومان