مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
خاک برگ فله ای
گلشیفته ( تهران جنوب )

10,000

تومان

12,000 تومان
خاک مخصوص کاکتوس و ساکولنت
گلشیفته ( تهران جنوب )

14,000

تومان

16,000 تومان
خاک برگ نقره ای گیاهان آپارتمانی
گلشیفته ( تهران جنوب )

16,000

تومان

18,000 تومان
پرلیت
گلشیفته ( تهران جنوب )

18,000

تومان

20,000 تومان
خاک جنگلی
گلشیفته ( تهران جنوب )

20,000

تومان

خاک برگ نقره ای
گلشیفته ( تهران جنوب )

19,000

تومان

20,000 تومان
پوکه صنعتی سبک دان
گلشیفته ( تهران جنوب )

18,000

تومان

20,000 تومان
خاک بون سای
گلشیفته ( تهران جنوب )

20,000

تومان

22,000 تومان
کوکوپیت
گلشیفته ( تهران جنوب )

30,000

تومان

35,000 تومان
خاک برگ نقره ای
گلشیفته ( تهران جنوب )

38,000

تومان

40,000 تومان
کوکوپیت ۱۲ لیتری
گلشیفته ( تهران جنوب )

50,000

تومان

سبزه نارنج
ارشیدا گل ( تهران شمال )

100,000

تومان