مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
خاک برگ
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

7,000

تومان

کودهای مورد نیاز گیاهان اپارتمانی
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

10,000

تومان

گل حسن یوسف
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

12,000

تومان

خاک مخصوص کاکتوس و ساکولنت
گلشیفته ( تهران غرب )

12,000

تومان

14,000 تومان
پرلیت
گلشیفته ( تهران غرب )

15,000

تومان

کاکتوس
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

15,000

تومان

برگ بیدی چشم اهویی
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

15,000

تومان

پوکه صنعتی سبک دان
گلشیفته ( تهران غرب )

16,000

تومان

خاک برگ نقره ای گیاهان آپارتمانی
گلشیفته ( تهران غرب )

14,000

تومان

16,000 تومان
کولانکو
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

17,000

تومان

خاک جنگلی
گلشیفته ( تهران غرب )

15,000

تومان

17,000 تومان
خاک برگ نقره ای
گلشیفته ( تهران غرب )

18,000

تومان

19,000 تومان