مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
دسته گل سازه
گلسرای یاران ( تهران )

320,000

تومان

سرامیک رز فانتزی
مجیدگلی ( تهران )

600,000

تومان

باکس پول
گلکده مریم ( تهران )

300,000

تومان

باکس کشیده طرح خاص.
گلکده مریم ( تهران )

250,000

تومان

280,000 تومان
بالون باکس فلزی
گلکده مریم ( تهران )

380,000

تومان

400,000 تومان
باکس بالونی
گلکده مریم ( تهران )

300,000

تومان

320,000 تومان
باکس بالونی
گلکده مریم ( تهران )

400,000

تومان

440,000 تومان
مجموعه نامزدی وبله بران
مجیدگلی ( تهران )

1,300,000

تومان

سطل فانتزی
بلک رز ( تهران )

1,265,000

تومان

دسته رز 100شاخه
بلک رز ( تهران )

2,650,000

تومان

جام خواستگاری
بلک رز ( تهران )

1,035,000

تومان

باکس خاص تولد
بلک رز ( تهران )

1,093,000

تومان