مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
دیفن باخیا
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

95,000

تومان

یوکا تنه دار
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

110,000

تومان

شفلرا ابلق
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

65,000

تومان

گلدان آرالیا
رز سفید ( تهران شرق )

250,000

تومان

گلدان شومادرا
رز سفید ( تهران شرق )

320,000

تومان

گلدان انتریم
رز سفید ( تهران شرق )

240,000

تومان

فیکوس جنگلی
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

62,000

تومان

برگ بیدی چشم اهویی
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

15,000

تومان

اپومیا
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

20,000

تومان

بگونیا
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

33,000

تومان

برگ انجیری
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

72,000

تومان

کولانکو
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

17,000

تومان