مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
یوکا
گالری گل راما ( تهران شرق )

7,000,000

تومان

افوربیا تریگونا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

300,000

تومان

کراسولای اتشین
ارشیدا گل ( تهران شمال )

80,000

تومان

پدیلانتوس
ارشیدا گل ( تهران شمال )

138,000

تومان

زامیفولیا با گلدان مسی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

485,000

تومان

اگلونما بلک
ارشیدا گل ( تهران شمال )

480,000

تومان

لیکوالا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

985,000

تومان

سانسوریا کرواتی سبز
کارا فلاور ( تهران مرکز )

320,000

تومان

سانسوریا کرواتی ابلغ
کارا فلاور ( تهران مرکز )

420,000

تومان

سینگینیوم سبز
ارشیدا گل ( تهران شمال )

270,000

تومان

یشم گیاه جذب ثروت
ارشیدا گل ( تهران شمال )

195,000

تومان

گلدان شفلرا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

195,000

تومان