مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
گلدانهای سرامیکی
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

50,000

تومان

خاک برگ
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

7,000

تومان

کودهای مورد نیاز گیاهان اپارتمانی
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

10,000

تومان

گلدان سفالی زن مرد😍
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

22,000

تومان

پرلیت
گلشیفته ( تهران غرب )

15,000

تومان

کوکوپیت
گلشیفته ( تهران غرب )

25,000

تومان

خاک بون سای
گلشیفته ( تهران غرب )

20,000

تومان

22,000 تومان
خاک برگ نقره ای
گلشیفته ( تهران غرب )

36,000

تومان

38,000 تومان
خاک برگ نقره ای
گلشیفته ( تهران غرب )

18,000

تومان

19,000 تومان
خاک جنگلی
گلشیفته ( تهران غرب )

15,000

تومان

17,000 تومان
خاک مخصوص کاکتوس و ساکولنت
گلشیفته ( تهران غرب )

12,000

تومان

14,000 تومان
پوکه صنعتی سبک دان
گلشیفته ( تهران غرب )

16,000

تومان