مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
ابپاش خودکار
ارشیدا گل ( تهران شمال )

150,000

تومان

پرلیت
گلشیفته ( شهریار )

18,000

تومان

20,000 تومان
کوکوپیت
گلشیفته ( شهریار )

30,000

تومان

خاک بون سای
گلشیفته ( شهریار )

20,000

تومان

22,000 تومان
خاک برگ نقره ای
گلشیفته ( شهریار )

40,000

تومان

44,000 تومان
خاک برگ نقره ای
گلشیفته ( شهریار )

20,000

تومان

22,000 تومان
خاک جنگلی
گلشیفته ( شهریار )

20,000

تومان

خاک مخصوص کاکتوس و ساکولنت
گلشیفته ( شهریار )

14,000

تومان

16,000 تومان
کوکوپیت ۱۲ لیتری
گلشیفته ( شهریار )

60,000

تومان

70,000 تومان
پوکه صنعتی سبک دان
گلشیفته ( شهریار )

18,000

تومان

20,000 تومان
خاک برگ نقره ای گیاهان آپارتمانی
گلشیفته ( شهریار )

16,000

تومان

18,000 تومان