مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
یوکا
آی لیلیوم ( تهران غرب )

420,000

تومان

بامبو
آی لیلیوم ( تهران غرب )

150,000

تومان

پتوس حصیری
آی لیلیوم ( تهران غرب )

680,000

تومان

تراریوم خاص
ارشیدا گل ( تهران شمال )

720,000

تومان

گیاه در شیشه
ارشیدا گل ( تهران شمال )

230,000

تومان

تراریوم گیاهی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

480,000

تومان

تراریوم
ارشیدا گل ( تهران شمال )

310,000

تومان

گلدان ارکیده
ارشیدا گل ( تهران شمال )

730,000

تومان

750,000 تومان
آگلونما
ارشیدا گل ( تهران شمال )

285,000

تومان

کوکداما سانسوریا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

140,000

تومان

برگ انجیری
ارشیدا گل ( تهران شمال )

235,000

تومان

پتوس گیاه بسیار مقاوم
ارشیدا گل ( تهران شمال )

175,000

تومان