مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
گلدان زاموفیلیا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

750,000

تومان

بن سای زیبا
کارا فلاور ( تهران مرکز )

1,200,000

تومان

اپومیا بلک
ارشیدا گل ( تهران شمال )

195,000

تومان

بنسای با گلدون مسی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

480,000

تومان

میخک هندی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

350,000

تومان

گیاه جون من برگ بده
ارشیدا گل ( تهران شمال )

250,000

تومان

پامپاس
ارشیدا گل ( تهران شمال )

1,700,005

تومان

سانسوریا سبز با گلدان فلزی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

580,000

تومان

سرخس با گلدان فلزی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

380,000

تومان

گلدان مجسمه رخ و پتوس
ارشیدا گل ( تهران شمال )

350,000

تومان

گلدان فلزی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

185,000

تومان

سانسوریا پا کوتاه
ارشیدا گل ( تهران شمال )

150,000

تومان