مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
تاج گل
گل ایرانی ( تهران شرق )

1,950,000

تومان

2,500,000 تومان
تاج درباری
گل ایرانی ( تهران شرق )

1,500,000

تومان

2,500,000 تومان
تاج ۲طبقه
گل ایرانی ( تهران شرق )

1,750,000

تومان

2,500,000 تومان