مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
یوکا
آی لیلیوم ( تهران غرب )

420,000

تومان

پتوس حصیری
آی لیلیوم ( تهران غرب )

680,000

تومان

گلدان مدرن و لوکس
ارشیدا گل ( تهران شمال )

2,000,000

تومان

گلدان فلزی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

185,000

تومان

برگ بیدی صورتی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

165,000

تومان

زامیفولیا
ارشیدا گل ( تهران شمال )

490,000

تومان

کروتن هفت رنگ
گلکده مریم ( تهران جنوب )

250,000

تومان

270,000 تومان