مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
بنسای نانا
گل پارمیس ( تهران غرب )

270,000

تومان

بنسای ژاپنیکا
گل پارمیس ( تهران غرب )

450,000

تومان

بنسای سرو الودی
گل پارمیس ( تهران غرب )

450,000

تومان

بن سای
گل ایرانی ( تهران شرق )

380,000

تومان

400,000 تومان
بن سای شفرولیا
گل ایرانی ( تهران شرق )

295,000

تومان

گلدان بن سای
ارشیدا گل ( تهران شمال )

430,000

تومان

گلدان بن سای
کارا فلاور ( تهران مرکز )

320,000

تومان

450,000 تومان
گلدان بن سای
کارا فلاور ( تهران مرکز )

800,000

تومان

950,000 تومان
گلدان بن سای تنه دار متوسط
گلستان نور ( تهران مرکز )

660,000

تومان

750,000 تومان
درخچه بن سای(میخک هندی)
گلکده مریم ( تهران جنوب )

500,000

تومان

540,000 تومان