مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
کاج  مطبق مینیاتوری
جنگل مینیاتور ( تهران )

190,000

تومان

210,000 تومان
جنگل کاج کریپتون ماریا 🤩🤩🤩
جنگل مینیاتور ( تهران )

2,000,000

تومان

2,100,000 تومان
کاج مینیاتوری ژانویه
جنگل مینیاتور ( تهران )

180,000

تومان

200,000 تومان
جنسینگ S
جنگل مینیاتور ( تهران )

1,500,000

تومان

1,550,000 تومان
بنسای پیتس پروم(میخک هندی)
گل پارمیس ( تهران )

550,000

تومان

بن سای
گل زرافشان ( تهران )

7,000,000

تومان