مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
سبد گل بهاره بزرگ
مالکی ( تهران غرب )

650,000

تومان

باکس گل
گالری گل راما ( تهران شرق )

1,400,000

تومان

باکس گل
گالری گل راما ( تهران شرق )

900,000

تومان

جعبه گل چوبی خاص
گلکده مریم ( تهران جنوب )

448,000

تومان

باکس مخمل بادمجونی
کارا فلاور ( تهران مرکز )

550,000

تومان

سبد گل بهاره
مالکی ( تهران غرب )

200,000

تومان

باکس قرتی
بوتیک هنر یگانه ( تهران شمال )

470,000

تومان

500,000 تومان
باکس میخک فرانسوی
بوتیک هنر یگانه ( تهران شمال )

530,000

تومان

560,000 تومان
باکس عشق
بوتیک هنر یگانه ( تهران شمال )

880,000

تومان

910,000 تومان
باکس بالن خاص
گلکده مریم ( تهران جنوب )

350,000

تومان

380,000 تومان
باکس رز مشکی
گل نرگس ( تهران جنوب )

1,100,000

تومان

باکس بالونی
گلکده مریم ( تهران جنوب )

300,000

تومان

320,000 تومان