مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
باکس گل ابی
گل ایرانی ( تهران شرق )

380,000

تومان

450,000 تومان
سبد گل رسمی
گل ایرانی ( تهران شرق )

1,500,000

تومان

1,300,000 تومان
باکس حروف
گل ایرانی ( تهران شرق )

320,000

تومان

500,000 تومان
باکس جیر
گل ایرانی ( تهران شرق )

500,000

تومان

700,000 تومان
سبد ختمی
گل ایرانی ( تهران شرق )

680,000

تومان

800,000 تومان
سبدگل
رز سفید ( تهران شرق )

200,000

تومان

خواستگاری تولدمهمانی افتتاحیه
رز سفید ( تهران شرق )

2,400,000

تومان

سبدگل خواستگاری   بله برون تولد
رز سفید ( تهران شرق )

1,300,000

تومان

سبدگل گل رز
رز سفید ( تهران شرق )

750,000

تومان

باکس گل ورونیکا
فلورال شالی ( تهران شمال )

385,000

تومان

410,000 تومان
سبد گل توپی
گل ایرانی ( تهران شرق )

600,000

تومان

1,000,000 تومان
باکس بنفش
گل ایرانی ( تهران شرق )

350,000

تومان

400,000 تومان