مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
گل ایستاده تبریک
آی لیلیوم ( تهران غرب )

4,500,000

تومان

تاج گل تبریک ،شادباش وافتتاحیه
گلسرای یاس ( تهران شمال )

4,000,000

تومان

تاج گل
آی لیلیوم ( تهران غرب )

2,500,000

تومان

2,800,000 تومان
تاج گل تم شاد
آی لیلیوم ( تهران غرب )

2,800,000

تومان

3,000,000 تومان
تاج گل سایز ۲متری فوق العاده
گلکده مریم ( تهران جنوب )

2,300,000

تومان

2,500,000 تومان