مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
دسته گندم خشک
ارشیدا گل ( تهران شمال )

110,000

تومان

دسته گل عروس مصنوعی
گلسرای یاس ( تهران شمال )

400,000

تومان

رز هلندی
گلسرای پونک ( تهران غرب )

10,000,000

تومان

دسته گل آفنابگردان
گالری گل راما ( تهران شرق )

380,000

تومان

دسته گل رز هلندی
گالری گل راما ( تهران شرق )

650,000

تومان

دسته گل رزهلندی ۲۰شاخه ای
گلکده مریم ( تهران جنوب )

348,000

تومان

دسته گل عروس
مالکی ( تهران غرب )

800,000

تومان

دسته گل گرد
مالکی ( تهران غرب )

100,000

تومان

دسته گل رز ۲۰عددی هلندی ممتاز
گلکده مریم ( تهران جنوب )

440,000

تومان

دسته گل رز
گلسرا رامین ( شهر ری جنوب )

1,200,000

تومان

دسته گل
گلسرا رامین ( شهر ری جنوب )

2,400,000

تومان

دسته گل ارکیده
کارا فلاور ( تهران مرکز )

350,000

تومان