مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
دسته گل
گل ایرانی ( تهران شرق )

430,000

تومان

600,000 تومان
دسته گل آنامان تابستانی
گل ایرانی ( تهران شرق )

650,000

تومان

900,000 تومان
دسته گل رز ۳۰شاخه
گل ایرانی ( تهران شرق )

300,000

تومان

400,000 تومان
دست گل قلب
گل ایرانی ( تهران شرق )

500,000

تومان

700,000 تومان
دسته گل ۱۰۰شاخه
گل ایرانی ( تهران شرق )

950,000

تومان

1,500,000 تومان
دسته گل زنبق
گل ایرانی ( تهران شرق )

160,000

تومان

200,000 تومان
دسته گل بادکنک
فلورال شالی ( تهران شمال )

330,000

تومان

380,000 تومان
دسته گل تبریک
فلورال شالی ( تهران شمال )

177,000

تومان

دسته گل عروس هلندی
گل ایرانی ( تهران شرق )

150,000

تومان

200,000 تومان
دسته گل پاییزی
گل ایرانی ( تهران شرق )

330,000

تومان

500,000 تومان
دسته گل مخمل
گل ایرانی ( تهران شرق )

1,000,000

تومان

2,000,000 تومان
دسته گل لاکچری
گل ایرانی ( تهران شرق )

550,000

تومان

700,000 تومان