مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
کودهای مورد نیاز گیاهان اپارتمانی
گلکده نفس ( رباط کریم جنوب )

10,000

تومان

گیاهان بسیار مقاوم
ارشیدا گل ( تهران شمال )

145,000

تومان

گیاهان اپارتمانی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

580,000

تومان

خاک برگ نقره ای گیاهان آپارتمانی
گلشیفته ( تهران غرب )

14,000

تومان

16,000 تومان