مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
آگلونما برفی
رزلند ( )

270,000

تومان

بلک گلد مطبق
گل لونه ( تهران )

60,000

تومان

65,000 تومان
زاموفیلیا
گل پارمیس ( تهران )

1,200,000

تومان

پپرومیای ابلق
گل رز ( ابهر )

900,000

تومان

پتوس قلبی چوبدار ابلق
گل رز ( ابهر )

85,000

تومان

اگلونمای برفی
گل رز ( ابهر )

65,000

تومان

حسن یوسف تایلندی
گل رز ( ابهر )

35,000

تومان

سانسوریا مدادی
گل رز ( ابهر )

10,000

تومان

سانسوریا کرواتی ابلق
گل رز ( ابهر )

110,000

تومان

سانسوریا هانی
گل رز ( ابهر )

80,000

تومان

بامبو بافت 12شاخه
گل آراد ( تهران )

290,000

تومان

بامبو لاکی
گل آراد ( تهران )

80,000

تومان