مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
کاکتوس
گلستان بهاره

120,000

تومان

بنسای
گلستان بهاره

140,000

تومان

دیش گاردن کاکتوس
کاکتوس اکباتان

60,000

تومان

گیاه هاوارتیا با گلدان سرامیکی
کاکتوس اکباتان

35,000

تومان

دیش گاردن کاکتوس
کاکتوس اکباتان

100,000

تومان

دیش گاردن
کاکتوس اکباتان

85,000

تومان

گردنبند گیاه تزیینی
کاکتوس اکباتان

22,000

تومان

بنسای جنسینگ
بذرمهر

110,000

تومان

بن سای بزرگ
شیوا گل

750,000

تومان

بنسای کاج نانا
جنگل مینیاتور

120,000

تومان

130,000 تومان
جنسینگ نرک در گلدان سنگی خاص
جنگل مینیاتور

120,000

تومان

130,000 تومان
جنسینگ در گلدان فلزی
جنگل مینیاتور

140,000

تومان

150,000 تومان