مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
کاکتوسو ظرف فانتزی
گالری گل راما ( تهران )

360,000

تومان

تراریوم جزیره
بذرمهر ( تهران )

850,000

تومان

پتوس مرمری
گالری گل راما ( تهران )

180,000

تومان

تراریوم کاکتوس
گالری گل روژان ( تهران )

150,000

تومان

160,000 تومان
بن سای
گل زرافشان ( تهران )

5,000,000

تومان

گلدان ارکیده
گل زرافشان ( تهران )

380,000

تومان

سانسوریا
گل زرافشان ( تهران )

1,200,000

تومان

گلدان بلند شامادورا
گالری گل راما ( تهران )

750,000

تومان

گلدان فانتزی خرفه ای
گالری گل راما ( تهران )

180,000

تومان

بنسای جنسینگ
گل پارمیس ( شهر ری )

2,750,000

تومان

آگلونما برفی
رزلند ( شهر ری )

270,000

تومان

بلک گلد مطبق
گل لونه ( تهران )

60,000

تومان

65,000 تومان