مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
خاک بون سای
نیک اندیشان گلشیفته ( تهران )

12,000

تومان

14,000 تومان
خاک برگ نقره ای
نیک اندیشان گلشیفته ( تهران )

30,000

تومان

32,000 تومان
خاک برگ نقره ای
نیک اندیشان گلشیفته ( تهران )

20,000

تومان

خاک جنگلی
نیک اندیشان گلشیفته ( تهران )

12,000

تومان

خاک مخصوص کاکتوس و ساکولنت
نیک اندیشان گلشیفته ( تهران )

10,000

تومان

کوکوپیت ۱۲ لیتری
نیک اندیشان گلشیفته ( تهران )

35,000

تومان

37,000 تومان
پوکه صنعتی سبک دان
نیک اندیشان گلشیفته ( تهران )

15,000

تومان

16,000 تومان
خاک برگ نقره ای گیاهان آپارتمانی
نیک اندیشان گلشیفته ( تهران )

10,000

تومان

11,000 تومان