مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
بن سای
گل زرافشان ( تهران )

5,000,000

تومان

بنسای جنسینگ
گل پارمیس ( شهر ری )

2,750,000

تومان

بن سای شمشادی
گل رز ( ابهر )

185,000

تومان

بن سای میخک هندی
گلسرای فرشته ( قم )

350,000

تومان

400,000 تومان
بن سای
گالری گل راما ( تهران )

690,000

تومان

650,000 تومان