مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
بنسای جنسینگ
بذرمهر

110,000

تومان

بنسای کاج نانا
جنگل مینیاتور

120,000

تومان

130,000 تومان
جنسینگ نرک در گلدان سنگی خاص
جنگل مینیاتور

120,000

تومان

130,000 تومان
جنسینگ در گلدان فلزی
جنگل مینیاتور

140,000

تومان

150,000 تومان
بن سای
گالری گل راما

420,000

تومان