مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
پایه  گل
آزالیا ( رشت )

480,000

تومان

500,000 تومان
پایه گل گرد
پئونی ( آبادان )

700,000

تومان

760,000 تومان
تاج یک طبقه
شهلا گل ( تهران )

700,000

تومان

تاج گل یک طبقه
گل پارمیس ( تهران )

490,000

تومان

550,000 تومان
پایه  گل ترحیم
آزالیا ( رشت )

550,000

تومان

600,000 تومان
تاج گل ترحیم و تبریک
سوپر گل رژمیا ( قزوین )

800,000

تومان

تاج گل ترحیم و تبریک
سوپر گل رژمیا ( قزوین )

800,000

تومان

تاج گل ترحیم و تبریک
سوپر گل رژمیا ( قزوین )

800,000

تومان

تاج گل ترحیم و تبریک
سوپر گل رژمیا ( قزوین )

970,000

تومان

تاج گل ترحیم و تبریک
سوپر گل رژمیا ( قزوین )

650,000

تومان

پایه ترحیم
گل و گیاه سَلکی ( تهران )

500,000

تومان

600,000 تومان
پایه گل با انتریوم
گل و گیاه سَلکی ( تهران )

600,000

تومان

800,000 تومان