مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
پای درباری
گل آذین ( تهران )

1,400,000

تومان

تاج گل تبریک و ترحیم
سوپر گل رژمیا ( قزوین )

1,200,000

تومان

پایه  گل
آزالیا ( رشت )

480,000

تومان

500,000 تومان
تاج گل تبریک
گل پارمیس ( تهران )

2,400,000

تومان

2,500,000 تومان
پایه گل گرد
پئونی ( آبادان )

700,000

تومان

760,000 تومان
تاج گل پایه دار تبریک و ترحیم
سوپر گل رژمیا ( قزوین )

1,500,000

تومان

تاج یک طبقه
شهلا گل ( تهران )

700,000

تومان

تاج گل افتتاحیه
گل پارمیس ( تهران )

5,900,000

تومان

6,000,000 تومان
تاج گل یک طبقه
گل پارمیس ( تهران )

490,000

تومان

550,000 تومان
پایه  گل ترحیم
آزالیا ( رشت )

550,000

تومان

600,000 تومان
پایه گل
آزالیا ( رشت )

455,000

تومان

پایه تبریک
رز مارکت ( تهران )

1,350,000

تومان

1,400,000 تومان