مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
دستبند گل
بنیس گل ( تهران )

115,000

تومان

دستبند گل
بنیس گل ( تهران )

95,000

تومان

125,000 تومان
حلقه گل دور دست
بنیس گل ( تهران )

11,500

تومان

دسته گل رز
گل زرافشان ( تهران )

140,000

تومان

دسته گل عروس دلبرمون
شفیعی ( تهران )

360,000

تومان

دسته گل رز قرمزهلندی
شفیعی ( تهران )

620,000

تومان

دسته گل پاییزی افتابگردان
شفیعی ( تهران )

200,000

تومان

دسته گل بزرگ
شفیعی ( تهران )

930,000

تومان

دسته گل رز
گل زرافشان ( تهران )

300,000

تومان

دسته گل بادکنکی
بذرمهر ( تهران )

95,000

تومان

دسته گل رویال
مهدی فلورا ( قزوین )

220,000

تومان

250,000 تومان